• Titulinis
  • Leidiniai
  • Filosofija
  • Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas
Atgal

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Autorė: Pillė Veljataga
Kaina 1,- €

2011 • LKTI • Minkšti viršeliai •13x20 • 224 p. • Santrumpa anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-38-5
Knygoje tyrinėjama tautinio atgimimo laikotarpio ir tarpukario Lietuvos estetinė mintis. Nagrinėjamos meno tautinio savitumo ir visuomeninio reikšmingumo sampratos, jų raidos dinamika ir tarpusavio sąveikos. Aatskleidžiama šių sampratų įtaka nacionalinės mokyklos formavimuisi bei moderniosios europinės kultūros įsisavinimui lietuvių mene.Knyga skiriama mokslo bendruomenei ir visiems besidomintiems Lietuvos estetinės minties palikimu, ji gali būti naudojama kaip mokymo priemonė aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose, kuriose dėstoma lietuvių kultūros, dailės, literatūros istorija.

Turinys: ĮSIPAREIGOJIMAI TAUTAI • Aušros pažadinti • Naujovių link • Savitumo link • NEPRIKLAUSOMYBĖS VILTYS • Meniškumo reikalavimai • Apie meno esmę ir ribas • Komunikacijos trukdžiai • KULTŪRĖJANTI VISUOMENĖ • Epochos ženklai • Šiuolaikinio meno keliai • Menas tautinės kultūros projektuose •