• Titulinis
  • Leidiniai
  • Filosofija
  • Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse: filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigje - pirmojoje XIXa. pusėje
Atgal

Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse: filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigje - pirmojoje XIXa. pusėje

Sudarytojas: Dalius Vilūnas
Kaina 1,- €

2008 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 360 p. • Santr. angl., lenk. • Bibliogr. str. gale. • Vietovardžių ir asmenvardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-08-8VI „Lietuvos filosofijos istorijos. Paminklų ir tyrinėjimų“ knyga suskirstyta į šešis skyrius, kuriuose publikuojama aštuonių mokslininkų studijos ir straipsniai. Veikale apžvelgiamas platus Apšvietos epochos Lietuvoje intelektinės kultūros spektras, daug dėmesio skiriama Apšvietos filosofijos sandūrai su vokiečių idealizmu bei romantine mintimi. Gvildenama Apšvietos laikotarpio filosofijos Lietuvoje ypatybės, raida, pasiekti rezultatai; įvairiais aspektais nagrinėjama epistemologijos, logikos, estetikos, etikos, istoriografijos koncepcijų problematika, sprendžiamas Vakarų Europos teorinių recepcijų klausimas. Knygoje pateikiamas žymiausio romantizmo filosofijos Lietuvoje atstovo Juzefo Goluchovskio traktato vertimas bei Angelo Daugirdo, iškilaus Apvietos teoretiko, poleminio darbo vertimas.