Atgal

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 7,- €

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 328 p. • Santr. angl. • Bibliogr.: išnaš. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-65-1
Knygoje nagrinėjama filosofinė kultūra bei universitetinė filosofijos disciplina Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje. Tiriamos libertinizmo ir tradicionalizmo, empirizmo ir apriorizmo, sensualizmo ir brandžios Apšvietos filosofijos priešpriešos, atskleidžiami Vilniaus epistemologinės mokyklos bruožai, profesionalus romantizmo teoretizavimas, mokslo filosofija ir populiariosios filosofinės minties apraiškos, pristatomos filosofinio gyvenimo tuometiniame Vilniuje figūros ir įvykiai.

Orientuojamasi į prof. habil. dr. Romano Plečkaičio (1933–2009) iškeltą nuoseklių Lietuvos intelektinės minties istorijos tyrimų programą, pasinaudojama profesoriaus metodiniu ir dalykiniu įdirbiu.

Tyrimai paremti samprata, kad Lietuvos filosofija yra Vakarų filosofinių teorijų recepcija ir savitas indėlis į pasaulinės filosofijos lobyną; jog tai jungtis, siejanti didžiąsias minties tradicijas ir pasaulio apmąstymą mūsų tautos šiandienos požiūriu. Yra ryšių, siejančių senosios Lietuvos daugiakalbę, daugiakultūrinę patirtį su moderniosios Lietuvos intelektiniais vyksmais. Užmirštų jungčių pažinimui pasitarnauja senosios Vilniaus filosofijos palikimas.

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje (Turinys)
Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje (Įvadas)
Philosophy in Vilnius in the first half of XIXth century (Contents)
Philosophy in Vilnius in the first half of XIXth century (Summary)