Atgal

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 3

Sudarytojos: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė
Kaina 20,- €

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis 2: Šiaulių dekanatas, knyga 3: Kužiai – Pavėkiai

2022 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 528 p. • Santrauka anglų k. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • ISBN 978-6098-231-41-0Ši knyga – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo Šiaulių vyskupija, 2 dalies Šiaulių dekanatas 3 knyga. Joje pristatomi Kužių, Meškuičių, Micaičių ir Pakapės bažnyčių istorija, architektūra ir dailės kūriniai, aprašomi Mimaičių, Ožkėnų ir Pavėkių senųjų kapinių mažosios architektūros paminklai. Tai nuosekli, išsamiais istoriniais ir menotyriniais tyrimais pagrįsta Šiaulių vyskupijos bažnyčių ir koplyčių paveldo publikacija.

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 3 (Turinys)
Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 3 (Įvadas)
Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 3 (Turinys anglų kalba)
Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 3 (Summary)