Atgal

Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 22,- €

2023 • LKTI • kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 630 p. • Summary • Asmenvardžių rodyklė  • ISBN 978-609-8231-68-7


Ši trimis tomais leidžiama monografija yra dar vienas bandymas interpretuoti svarbiausias M.K. Čiurlionio kūrybinio palikimo problemas. Pagrindinis autoriaus tikslas – įvairiais socia­liai aktualiais aspektais išanalizuoti sudėtingą Čiurlionio kūrybinį palikimą, ypatingą dėmesį skiriant čiurlionistikos marginalijose buvusioms problemoms. Monografijos originalumas pirmiausia išryškėja holistiniais principais paremtoje konceptualioje probleminėje pagrindinių Čiurlionio kūrybos aspektų analizėje. Joje sistemingai analizuojama Čiurlionio kūrybinė evoliucija nuo ankstyvųjų iki vėlyvųjų kūrinių trijose jo meninės raiškos srityse tapybojemuzikoje ir literatūroje. Teksto pradžioje aptariamos jo kūrybos ištakos, pagrindiniai Čiurlionio egodokumentikos, universalizmo, novatoriškumo bruožai, tyrinėjamos sąsajos su Leonardo da Vinci, romantikų, neklasikinės meno filosofijos,  „Jaunosios Lenkijos“ ir „Meno pasaulio“ idėjomis, simbolistų bei modernistų estetiniais požiūriais. Gvildenama daugelis Čiurlionio orientalizmo aspektų, pirmą kartą išsamiau analizuojama Camille Flammariono idėjų įtaka Čiurlionio kosmizmui, jo mitapoetinio ir simbolinio mąstymo ypatumai, teosofijos įtakos pėdsakai: ezoterizmui būdingi mįslingi geometriniai ženk­lai, užšifruoti kriptografiniai įrašai, simboliai, metaforos ir archetipiniai vaizdiniai.

Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis (Pratarmė)
Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis (Turinys)
Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis (Asmenvardžių rodyklė)