Atgal

Aristotelio kategorijų ir Kaṇādos padārthų lyginamoji analizė

Autorius: Tadas Snuviškis
Kaina 10,- €

2022 • LKTI • minkšti viršeliai • 14,8 × 21 cm • 192 p. • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-47-2


Aristotelio kategorijos (K) ir Kaṇādos padārthos (P) – tai du Vakarų ir Indijos civilizacijų terminai, indologų susieti tarpusavyje XIX a. pradžioje. Vakarų tyrinėtojams pradėjus tirti Kaṇādos (vaiśeṣikos) filosofinę sistemą, išryškėjo atskiri K ir P panašumai, pabrėžti verčiant vaiśeṣikos terminus aristoteliškais terminais. Ilgainiui šis reiškinys įtvirtino aristotelišką vaiśeṣikos recepciją Vakaruose, todėl istoriografijoje K beveik pradėtos tapatinti su P.
Siekiant nuodugniai ištirti šią temą, remiantis pirminiais graikiškais ir sanskritiškais šaltiniais, studijoje analizuojami įvairūs K ir P aspektai, o tuomet lyginami parodant K ir P panašumus ir skirtumus. Lyginamosios analizės pagrindu laikoma K ir P intensijos ir ekstensijos skirtis, kuria K ir P tyrimo objektas padalinamas į dvi dalis, savyje talpinančias įvairius K ir P aspektus.
Pirmoje įvadinėje studijos dalyje apibūdinama Indijos filosofijos recepcija Vakaruose ir apžvelgiama K ir P šaltinių ir tyrinėjimų istorija. Antroji ekstensijos tyrimo dalis apima K-oms ir P-oms priklausančių narių išvardinimus (jų sąrašus) bei atskirus K (substanciją, kiekybę, kokybę, santykį, kur, kada, padėtį, turėjimą, veiksmą ir kęsmą) ir P (santalką, savybę, vyksmą, bendrumą, skirtį, sambūvį ir nebuvimą) narius. Trečioji intensijos tyrimo dalis apima žodžių κατηγορία ir padārtha etimologijas, K ir P sampratų susiformavimą bei jų ištakas.

Aristotelio kategorijų ir Kaṇādos padārthų lyginamoji analizė (Turinys)
Aristotelio kategorijų ir Kaṇādos padārthų lyginamoji analizė (Įvadas)
Aristotelio kategorijų ir Kaṇādos padārthų lyginamoji analizė (Asmenvardžių rodyklė)
Aristotelio kategorijų ir Kaṇādos padārthų lyginamoji analizė (Summary)