Atgal

Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos

Sudarytojas A. Andrijauskas
Kaina 15,- eur

2022 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 552 p. • Iliustracijos • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISSN 1822-3192 • ISBN 978-609-8231-45-8

Šio devintojo „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų“ tomo pagrindinės straipsnių temos yra estetikos ir meno filosofijos psichologizacijos problemos, tarpdalykiškumo tendencijų stiprėjimas, tampantis charakteringiausiu dabartinės humanistikos raidos bruožu. Abiejų šių tendencijų įtakos augimas dabartinėje humanistikoje padeda mokslininkams pagrįsčiau ir įvairiapusiškiau suvokti žmogui būdingo kūrybingumo esmę, estetinių bei meno fenomenų genezę bei savitumą.

Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos (Pratarmė)
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos (Turinys)
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos (Asmenvardžių rodyklė)