Atgal

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytojos: Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė
Kaina 2,- €

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–77–4
Atminties problemoms vaizdo kultūroje skirtas „Lietuvos kultūros tyrimų“ leidinys apima platų dabarties klausimų spektrą – tyrinėjama kultūrinė, kolektyvinė ar socialinė ir sykiu individuali atmintis, atskleidžiant socialiniuose ir humanitariniuose moksluose apibrėžtų ribų santykiškumą, kitimą ir nusitrynimą. Kiekviename amžiuje visuomenė iš naujo kuria taisykles, vertybes ir simbolius, kurie grindžia istorinės praeities suvokimą, supinantį prisiminimų ir nutylėjimų gijas. Tad dabarties santykis su praeitimi ir parodomas litvakų šeimoje gimusio amerikiečių rašytojo ir intelektualo, Nobelio literatūros premijos laureato Saulo Bellow atminties lauko daugialypumas yra šio leidinio bendra ašis, aplink kurią sukasi kiti aktualūs klausimai apie kultūrinės atminties tikslingumą, sąryšį su įvietovinta būtimi, likimą medijuotame pasaulyje, sklaidą vaizdo kultūroje, kino, televizijos, fotografijos, literatūros vaizdiniuose ir istorijos pasakojimuose, meniniuose projektuose ir naujausių teorinių prieigų atsklaidose. Leidinyje kalbama apie atminties tapatumo paieškas, gyvus liudijimus, savasties jausenas, išgyvenimus, jų pagavas, fiksavimus ir refleksijas, taip pat apie atminties performavimo ar dekonstravimo ideologijas – priešingas (neretai paradoksaliai susipinančias) trajektorijas, kurių vienos stiprina savosios kultūros pajautą, išryškinant tradicijos, autentiškumo ir įsišaknijimo svarbą, kitos orientuojasi į reprezentaciją, vyraujančias ideologemas ir pasaulio atmintį (toute la mémoire du monde).

Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra (Turinys)
Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra (Pratarmė)
Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra   (Foreward)