Atgal

Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VII

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

2021 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 416 p. • Iliustracijos • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-35-9

 Šiame rinkinyje pateiktuose poleminiuose straipsniuose įvairiais aspektais gvildenamos filosofinės problematikos estetinimo tendencijos, teorinė naujų realijų atsiradimo refleksija dabartinėje estetinėje sąmonėje, tyrinėjamas globalizacijos procesų poveikyje ryškėjantis įvairių civilizacijų estetikos ir meno filosofijos tradicijų suartėjimas ir naujų mokslinio pažinimo laukų iškilimas. Ypatingas dėmesys leidinyje skiriamas dabartinės estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimo objektuose atsiskleidusioms metamorfozėms, aptariama neeuropinių tautų estetikos ir meno tradicijų, elektroninių medijų įtaka dabartinės estetikos ir meno filosofijos problematikos pokyčiams. Šioje knygoje, sudarytoje iš žymių užsienio mokslininkų ir įvairioms aukštosioms Lietuvos mokykloms bei mokslinio tyrimo institutams atstovaujančių tyrėjų, pagrindinis dėmesys sutelkiamas į aktualias teorines dabartinės estetikos ir meno filosofijos problemas. Tikimės, kad šis solidžios apimties straipsnių rinkinys susilauks įvairių humanitarinių disciplinų specialistų, kultūros darbuotojų, menininkų dėmesio ir skatins geriau pažinti Rytų tautų kultūros, estetikos, meno filosofijos ir meno tradicijas.

Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VII (Turinys)
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VII (Pratarmė)
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VII (Content)
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VII (Summaries)