Atgal

Nuo Juozo Naujalio iki Eduardo Balsio

Sudarytoja: Vytautė Markeliūnienė
Kaina 12,- €

Muzikologės Onos Narbutienės straipsniai
2020 • LKTI • Minkštas viršelis • 17 × 23 cm • 360  p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė
ISBN 978-609-8231-30-4

Ona Narbutienė (1930−2007) buvo viena reikšmingiausių lietuvių muzikos kultūros asmenybių – muzikologė, pedagogė, muzikos kultūros gyvenimo dalyvė bei festivalių, vakarų, koncertų organizatorė, televizijos ir radijo laidų vedėja. Patyrė visas XX amžiaus istorijos permainas (vaikystė Nepriklausomoje Lietuvoje, karo metai, Sibiro tremtis, sovietmetis, vėl Nepriklausomybė). Ji visada išliko ištikima savo moralinėms nuostatoms, vertybiniam pasauliui ir tapo bene didžiausiu muzikologiniu autoritetu, kolegų pagalbininke ir skatintoja, keletos kolektyvinių darbų iniciatore ir vadove. O. Narbutienė tapo jaunosios kartos muzikologų įkvėpėja − muzikos istoriją dėstė Nacionalinėje M. K. Čiurlionio mokykloje (1969–1993), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (1989–2007). Ji parašė arba sudarė 15 knygų apie lietuvių kompozitorius, atlikėjus. Nuo studijų metų iki pat mirties  rašė ir įvairių žanrų straipsnius (recenzijas, apžvalgas, apybraižas, mokslinius straipsnius), kurie šiandien mažiau matomi nei jos knygos, mat yra išsisklaidę 5-ų dešimtmečių laikotarpyje po įvairiausius periodinius leidinius, nebūtinai specialiai skirtus kultūrai ir menui.
Narbutienės straipsniai šioje knygoje išdėstyti ne chronologiškai, bet juos pasirinktu būdu sugrupuojant. Viena vertus, tai atskleidžia Narbutienės muzikologinių darbų, temų prioritetus. Kita vertus, toks išdėstymas tampa lyg ir lietuvių tautinės muzikos kultūros susidarymo bei raidos metų retrospekcija − reiškinių, daugybės asmenybių veiklą aprėpiančia istorija.

Nuo Juozo Naujalio iki Eduardo Balsio (Turinys)
Nuo Juozo Naujalio iki Eduardo Balsio (Summary)