Atgal

RAIMONDAS SAVICKAS: METAFIZINĖ TIKROVĖS INTERPRETACIJA

Sudarytojas: A. Andrijauskas
Kaina 20,- eur

2023 • LKTI • Kieti viršeliai • 23,7 × 29 cm • 256 p. • Albumas • Asmenvardžių rodyklė • ISSN 2783-7165 • ISBN 978-609-8231-67-0

Šis ketvirtas serijos Unio Pictorium albumas skirtas vieno iškiliausių vyresniosios kartos Lietuvos tapytojų Raimondo Savicko kūrybinio stiliaus, meninių vaizdinių sistemos, siužetų, temų ir motyvų analizei. Jame aptariamos dailininko kūrybos ištakos: šeimos aplinka, hebrajų kultūros tradicijos, litvakų dailė, lietuvių medinė skulptūra, prancūzų kolorito mokykla. Analizuojamos dailininko R. Savicko kūrybinio stiliaus savitumą formavusios temos: rūpintojėliai, Senojo Testamento hebrajiški motyvai, urbanistiniai peizažai, figūrinės kompozicijos, jūros vaizdai ir muziką atspindintys motyvai. Išryškinami kūrybinės evoliucijos ypatumai, specifiniai meninio stiliaus bruožai ir išraiškos, spalvos sampratos savitumai.

Leidinio adresatas – profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė kultūrinė aplinka. Leidinys turėtų būti naudingas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems, besidomintiems aktualiomis meno, estetikos ir meno istorijos problemomis.

RAIMONDAS SAVICKAS: METAFIZINĖ TIKROVĖS INTERPRETACIJA (Turinys)
RAIMONDAS SAVICKAS: METAFIZINĖ TIKROVĖS INTERPRETACIJA (Asmenvardžių rodyklė)