Atgal

Athena: filosofijos studijos, nr. 10

Sudarytoja: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 1,- €

2015 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 206 p. •

ISSN 1822-5047

 Žurnalo leidybą finansavo
 Lietuvos mokslo taryba

Dešimtasis žurnalo „Athena: filosofijos studijos“ numeris, skirtas filosofinei materializmų analizei. Leidinyje pateikti lietuvių mokslininkų straipsniai, kuriuose analizuojami šie probleminiai laukai: materijos sąvokos ištakos ir raida, materializmas ir kūnas, vitalistinis materializmas, spekuliatyvusis materializmas, politinio įvykio materializmas, naujasis materializmas šiuolaikiniame Lietuvos mene. Taip pat publikuojami du vertimai, supažindinsiantys lietuvių skaitytoją su spekuliatyviojo realizmo prieiga. Leidinyje pristatoma materializmų analizė šiuolaikiniame filosofiniame diskurse, į jo lauką įtraukiant ir tarpdisciplininius tyrimus. 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 10. (Turinys)
Athena: Filosofijos studijos. Nr. 10. (Pratarmė)