Atgal

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

2015 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978-9955-868-81-1

Leidybą parėmė Lietuvos mokslo taryba (registracijos Nr. LEI-15149)


Lietuvos kultūros tyrimų Nr. 7 „Dainų šventė: tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos“ leidinyje bus gilinamasi į svarbias nacionalinio paveldo problemas, taip pat siekiama atskleisti sudėtingą dabartinę dainų šventės padėtį. Vertinama kaip politinio ritualo, bendruomeniškumo ir tapatumo sklaida, šiandien dainų šventė tampa aktualia tautinio sąmoningumo erdve, kurią reikia puoselėti ir saugoti nuo grėsmių, pavojų ir siekių modernizuoti. Kaip tarpdisciplininių tyrimų objektas, sulaukusi didelio Baltijos šalių mokslininkų dėmesio dainų šventė ir jos tyrimai kelia prasminius nacionalinės savasties klausimus: kultūros modernizacija ar tradicijos puoselėjimas, vertybinis atgimimas ar tapatybės ilgesys, iššūkių galimybė ar prioritetinis inovatyvus proveržis.

Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos (Turinys)
Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos (Pratarmė)
Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos (Foreward)