Atgal

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja: Milda Žvirblytė
Kaina 8,- €

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 848 p. • iliustr., žml. • Dalis gretut. teksto liet., angl. • Aut. nurodyti priešantr. p. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 9986-638-61-5Ketvirtoji daugiatomio mokslinio informacinio leidinio dalis skirta susistemintoms žinioms apie 1945−1990 m. Lietuvoje kūrusius ir dailės gyvenime dalyvavusius dailininkus. Į šį tomą taip pat įtraukti po II pasaulinio karo į Vakarus pasitraukę bei ten gimę lietuvių kilmės dailininkai, dalyvavę išeivijos meniniame gyvenime. Žodyne pateikiami žinomi faktai ir nauja informacija, paremta archyviniais šaltiniais ir istoriografiniais duomenimis. Šiuo leidiniu siekiama padėti pagrindą būsimiems probleminiams Lietuvos sovietmečio dailės ir kultūros paveldo tyrimams. 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990 (Įvadas)
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990 (Introduction)