Atgal

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytojos: Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė
Kaina 1,- €

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 304 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-87-3
Šio straipsnių rinkinio pagrindas – 2015 m. spalio 2 d. vykusios Lietuvos kultūros instituto surengtos tarpdalykinės mokslinės konferencijos „Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai“ pranešimai, nors publikuojami ne visų dalyvių tekstai, taip pat yra keletas naujų autorių. Straipsniuose nagrinėjami įvairių laikotarpių meno, kultūros, mokslo reiškiniai, tekstai, dailės kūriniai ir fotografijos atskleidžia vaizdų ir žodžių santykių įvairovę, kurios ribos būtų ekfrazė, arba vaizduotės akimis matomi (literatūrinių) tekstų vaizdai, ir tradiciniai vaizdų tekstai – paveikslų interpretacijos. Tyrimų problematika daugiausia susijusi su vaizdingumo, arba mentalinių vaizdinių, ir vizualumo, arba rega suvokiamų paveikslų, fizinių vaizdo (ir rašto) laikmenų, sąveika.