Atgal

Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė

Autorius: Kęstutis Šapoka
Kaina 10,- €

2020 • LKTI • Minkštas viršelis • 14,8 × 21 cm • 280 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė

ISBN 978-609-8231-21-2
Monografijoje gilinamasi į psichopatologijos pozityvistinės sąvokos formavimąsi XIX a. ir sparčią jos „estetizaciją“ ­XX–XXI a., taip pat iš dalies atkreipiant dėmesį ir į priešingus – ­estetikos „psichopatologizacijos“ procesus. Neklasikinės filosofijos, meno filosofijos problematika, neuropsichiatrijos, psichiatrijos, psichologijos, psichoanalizės, psichoterapijos, estetikos teorinėse paradigmose keliami klausimai knygoje analizuojami istoriniu, instituciniu, konceptualiu aspektais. Kitaip sakant, gilinamasi į specifinių sričių sąveikos, taigi epistemologinės (vertybinės žinojimo sampratos) ideologijos klausimus. Autoriaus nuomone,  psichopatologijos „suestetintos“ sąvokos veikmę alternatyviose meno sistemai ­teorinėse-institucinėse terpėse galima vadinti kvaziestetine veikme.

Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė (Turinys)
Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė (Pratarmė)
Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė (Summary)