Atgal

Lotynų Amerikos naujoji civilizacinė ontologija

Autorius: Vytautas Rubavičius
Kaina 15,- €

2022 • LKTI • minkšti viršeliai • 13,5 × 21 cm • 192 p. • Summaries • Asmenvardžių rodyklė  • ISBN 978-609-8231-46-5

Į Lotynų Ameriką knygoje žvelgiama ne turisto ar kelionių vadovo, o filosofo ir kultūrų tyrėjo akimis – pasitelkiant filosofinės ir antropologinės analizės optiką šis kontinentas pirmąkart Lietuvoje konceptualiai atskleidžiamas kaip vientisas civilizacinis regionas, pakerintis gyvastingumu, optimizmu ir pirmaprade gimtosios vietos išmintimi, kaip savita skirtingų kultūrų simbiozės erdvė, kurioje vietinių genčių praeitis, užuot virtusi tik legendomis ir muziejiniais artefaktais, organiškai tęsiasi moderniųjų tautų dabartyje, įkvėpdama dvasiniams ieškojimams ir drąsiam politiniam veiksmui. Įspūdingos aprėpties veikalo audinyje šiuolaikinių Lotynų Amerikos mąstytojų idėjos suaustos su vietinių kontinento gyventojų pasaulėžiūros gijomis, o intriguojantys prieškolumbinių kultūrų archeologijos faktai – su svarstymais, kaip ekologinė Amazonijos čiabuvių savimonė galėtų tapti kiekvieno atsakingo žmogaus požiūrio į gimtąją vietą ir gamtinę aplinką provaizdžiu. Šiuolaikinių ekologinių iššūkių ir globalios klimato kaitos fone autorius įžvalgiai aktualizuoja amerindiškąjį ekosofinį požiūrį, grįstą rūpinimusi aplinka ir numanantį darnaus visų gyvų būtybių sambūvio konkrečioje gyvenamojoje vietoje galimybę. Lotynų Amerikos tautų priešistorė, istorinė tradicija ir šiuolaikybė Vytauto Rubavičiaus naratyve yra meistriškai sinchronizuojamos, atrandant bendrąjį archeologijos, istorijos, kultūrinės antropologijos, šiuolaikinės filosofijos ir politinio aktyvizmo matą. Skaitytoją „magiškai“ veikia net pats veikalo stilius – tai lyg akademiniame tekste, įtaigos galia prilygstančiame grožiniam kūriniui, įkūnytas magiškasis realizmas.  

Prof. dr. Naglis Kardelis, filosofas