Atgal

Archetipinė mentalitetų istorija: sovietmečio Lietuva

Autorius: Stanislovas Juknevičius
Kaina 14,- €

2022 • LKTI • minkšti viršeliai • 14,8 × 22,7 cm • 288 p. • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-40-3

Sovietinės Lietuvos visuomenė susidėjo iš daugelio kartais vienos kitas papildančių, kartais prieštaraujančių bendruomenių. Dalis buvo archetipų, pirmiausiai – kovotojo, dalis – instinktų, pirmiausiai – gero gyvenimo siekimo – valdžioje. Visi gyveno pagal savo pasaulio ir visuomenės sampratas. Kovotojai kovojo, menininkai kūrė, vagys vogė, kombinatoriai kombinavo. Kaip rašė Milanas Kundera, „ištikimybė komunizmui neturėjo nieko bendro su Marksu ir jo ­teorijomis. Epocha suteikė galimybę žmonėms reali­zuoti įvairiausius savo psichologinius poreikius; kai šie poreikiai tapo nereikalingi, žmonės jų atsisakė, netgi to nepastebėję“.

Archetipinė mentalitetų istorija: sovietmečio Lietuva (Turinys)
Archetipinė mentalitetų istorija: sovietmečio Lietuva (Pratarmė)
Archetipinė mentalitetų istorija: sovietmečio Lietuva (Asmenvardžių rodyklė)
Archetipinė mentalitetų istorija: sovietmečio Lietuva (Summary)