Atgal

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 4

Sudarytojos: dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, dr. Dalia Vasiliūnienė


Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis 2: Šiaulių dekanatas, knyga 4: Raudėnai – Šakyna

2024 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 480 p. • Santrauka anglų k. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • ISBN 978-609-8231-72-4Tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo Šiaulių vyskupija, 2 dalies Šiaulių dekanatas 4 knygoje Raudėnai–Šakyna pristatomi Raudėnų, Rėkyvos ir Šakynos bažnyčių bei Šakynos koplyčios istorija, architektūra ir dailės kūriniai. Tai nuosekli, išsamiais istoriniais ir menotyriniais tyrimais pagrįsta Šiaulių vyskupijos bažnyčių ir koplyčių paveldo publikacija

Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 4 (Įvadas)
Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 4 (Turinys)
Lietuvos sakralinė dailė, t. II, d. 2, kn. 4 (Turinys anglų kalba)