Atgal

Regos politika Lietuva Rusijos imperijoje

Autorė: Jolita Mulevičiūtė
Kaina 20,- €

2024 • LKTI • kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 392 p. • Summary • Asmenvardžių rodyklė  • ISBN 978-609-8231-71-7

Knygoje analizuojami XIX amžiuje istorinės Lietuvos teritorijoje plitę masinio vartojimo vaizdai ir kolektyviniai jų žiūros būdai. Mėginama atsakyti į klausimus: kaip formavosi „korporatyvinės“ vizualinės praktikos; kaip vizualinės praktikos siejosi su įvairių socialinių grupių interesais ir lūkesčiais, kaip veikė jų narių vaizduotę; kiek šie reiškiniai buvo panašūs visoje Rusijos imperijoje ir kokiais atžvilgiais skyrėsi; ar Romanovų valdose, taip pat ir buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse, vaizdų eksploatavimo tikslai ir metodai buvo analogiški tiems, kurie susiklostė kitose Europos šalyse; ir galų gale – ar vakariniame carinės valstybės pakraštyje egzistavo tam tikra žiūros ir regos politika, panaši į politinį reguliavimą, taikytą kalbos atžvilgiu.

Regos politika Lietuva Rusijos imperijoje (Pratarmė)
Regos politika Lietuva Rusijos imperijoje (Turinys)
Regos politika Lietuva Rusijos imperijoje (Asmenvardžių rodyklė)
Regos politika Lietuva Rusijos imperijoje (Summary)