Čiurlionis ir pasaulis

Sudarytoja: Salomėja Jastrumskytė
Kaina 20,- €

Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VI

2019 • LKTI • Kieti viršeliai • 17×24 cm • 656 p. • Iliustracijos • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-16-8 •Ši knyga yra šeštasis serijos "Estetika ir meno filosofijos tyrinėjimai" tomas. Tai bandymas pasemti iš dosnios versmės ir pateikti skaitytojui šiandieninį Čiurlionio recepcijos pasaulėjūtį, kuriame tampa įmanomos įvairiausios teorinės ir metodologinės prieigos, įžvalgos ir pajautos. M. K. Čiurlioniu reflektuojame savo dabartį ir pačius save. Šio iškilaus menininko kūryba mums yra ašinis vidinės ir istorinės patirties laikas, ypatinga mentalinė tvermė, kurioje atrandame pasaulį – duotą ir tuo pat metu paslėptą. Čiurlionis ir pasaulis – tai ne tik topografinis universalių mokslinių tyrimų matmuo. Tai genialios menininko atverties į dvasinį, intelektinį, o taip pat laikinį ir erdvinį, fizinį ir metafizinį pasaulį nepaliaujamas išgyvenimas, persmelkiantis skirtingus laikmečius, žmonių kartas, visuomenės ir mokslo kaitą.

Čiurlionis ir pasaulis (Turinys)
Čiurlionis ir pasaulis (Pratarmė)
Čiurlionis ir pasaulis (Contents)
Čiurlionis ir pasaulis (Preface)