Atgal

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Sudarytojos: Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė
Kaina 25,- €

2023 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18 × 25 cm • 592 p. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių r-klė • ISBN 978-9955-868-58-3

Knygoje apibendrinami duomenys apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės archeologijos, architektūros ir dailės paveldą dabartinėje Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Rusijoje. Aprašomi paminklai, sukurti nuo valstybės gyvavimo pradžios iki jos paskutinio padalijimo 1795 metais. Rašoma apie miestų, miestelių istoriją ir urbanistinę raidą, apie dvarus, bažnyčias ir juose saugomus vertingiausius dailės kūrinius. Atskleidžiamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paminklų savitumas, jų istorinė, kultūrinė ir meninė vertė. Publikuojami skirtingų konfesinių ir etninių grupių paveldo pavyzdžiai, išryškinama senosios Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio įvairovė.

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (Sudarytojo žodis)
Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (Įvadas)
Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (Turinys)
Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (Asmenvardžių rodyklė)