Atgal

Athena. Filosofijos studijos. Nr. 12.

Sudarytojas: Arūnas Sverdiolas
Kaina 3,- €

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS: MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 248 p. •

ISSN 1822-5047

ISBN 977-1822-504-00-7

Žurnalo leidybą finansavo

Lietuvos mokslo taryba

Šis dvyliktasis, tai yra antrąją dekadą skaičiuojantis, Athena: filosofijos studijos numeris yra visas skirtas Micheliui Foucault – mąstytojui, kurio filosofai savo laiku nenorėjo pripažinti filosofu, istorikai – istoriku, o sociologai – sociologu, tačiau kuris XX amžiuje padarė šioms, o taip pat ir daugeliui kitų humanitarinių bei socialinių mokslų disciplinų didžiulę įtaką ir tebedaro ją šiandien. Foucault mąstymo paradigma ar veikiau paradigmos, nes jų ne viena, įaugo į šiuolaikinį mąstymą, suformavo jo paradigmą ar paradigmas taip, kad pasidarė nelengva pažvelgti į jas kritiškai, polemiškai. Tarp tų, kurie skaito Foucault veikalus arba susipažįsta su jo idėjomis per tarpininkus, vyrauja apologetinė ir egzegetinė nuostata bei prieiga. Foucault nebegręsia atmetimas, veikiau jau ištirpimas inteligentų folkloro tariamoje savaime
suprantamybėje. Paradigma darosi nebeatpažįstama ir nepastebima, kai ji pavirsta idioma. 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 12. (Turinys)
Athena: Filosofijos studijos. Nr. 12. (Contents)
Athena: Filosofijos studijos. Nr. 12. (Pratarmė)