Atgal

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai: Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius
Kaina 12,- €

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 592 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-8014-18-1

Knyga yra šeštoji LKTI „Neklasikinės ir XX a. filosofijos“ probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „XX a. humanistikos kryptys“ dalis. Ji tęsia įtakingiausioms XX a. humanistikos kryptims skirtų leidinių seriją. Knyga skirta sudėtingam XX a. kultūros reiškiniui psichoanalizei, kurios žymiausi atstovai S. Freudas, C. G. Jungas turėjo didžiulį poveikį kultūrai. Šiandien psichoanalizė yra viena įtakingiausių dabartinės humanistikos tendencijų, aprėpiančių per 20 skirtingų orientacijų ir krypčių, paveikusių daugelį iškilių protų, jų požiūrius į žmogų, jo pasąmonės pasaulį, galima sakyti netgi vakarietišką mąstymo būdą. Suaktualinta įtakingų postmodernizmo ideologų Michelio Foucault, Gilles’io Deleuze, Felixo Guattari, Jacques’o Derrida ir ypač Jacques’o Lacano veikalų, ji pastaraisiais dešimtmečiais išplėtė savo įtakos laukus ir tapo neatsiejama postmodernios kultūros ir mokslinio diskurso dalis. Tikimės, kad šis solidžios apimties psichoanalizės fenomeno interpretacijai skirtas mokslinių straipsnių rinkinys susilauks įvairių humanitariniųdisciplinų specialistų dėmesio ir išplės mūsų humanistikos lauką.

 
Knyga užpildo spragas – per pastarąjį dešimtmetį susidariusias Lietuvos humanistikoje. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, kultūros darbuotojai. Knygos medžiaga gali būti sėkmingai panaudojama
ir edukaciniams tikslams visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi psichologiniai, kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, literatūrologiniai, menotyriniai kursai.
 
Psichoanalizės fenomeno interpretacijos (Turinys)
Psichoanalizės fenomeno interpretacijos (Pratarmė)
Interpretations of the Phenomenon of Psychoanalysis (Summaries)
Interpretations of the Phenomenon of Psychoanalysis (Content)