Pranešėjų apsauga

Siekiant užtikrinti Instituto veiklos skaidrumą, vadovaujantis „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu“, Institute paskirtas asmuo, kuris nagrinėja gautą informaciją apie pažeidimus* ir užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Informaciją apie pažeidimus galima teikti e-adresu: jolanta.sirkaite@lkti.lt

Informaciją apie pažeidimus gali teikti visi Institute dirbantys asmenys. 

Informacija teikiama laisva forma, joje privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.