Atgal

2020 m. rugsėjo 8 d. vyko konkursas eiti pareigas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų skyriuje:
1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 etato.
Reikalavimai: patirtis Lietuvos ir Europos Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, puikus lotynų ir/arba senovės graikų kalbų mokėjimas, patirtis istoriografinių šaltinių tyrinėjimo, vertimo, komentavimo bei jų rengimo publikavimui srityse, tarptautinio bendradarbiavimo Lietuvos ir Europos Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje patirtis, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, puikus lotynų ir/arba senovės graikų kalbų mokėjimas, patirtis istoriografinių šaltinių tyrinėjimo, vertimo, komentavimo bei jų rengimo publikavimui srityse, tarptautinio bendradarbiavimo Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje patirtis, patirtis tyrinėjant Katalikų bei Rytų krikščionių bažnyčios istoriografinius šaltinius, patirtis tyrinėjant lotyniškuosius bei graikiškuosius patristikos tekstus, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, puikus lotynų ir/arba senovės graikų kalbų mokėjimas, patirtis istoriografinių šaltinių, Antikos ir/arba Viduramžių filosofijos istorijos šaltinių tyrinėjimo, vertimo, komentavimo bei jų rengimo publikavimui srityse, tarptautinio bendradarbiavimo Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje patirtis, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 etato.
Reikalavimai: patirtis Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, puikus lotynų ir/arba senovės graikų kalbų mokėjimas, patirtis istoriografinių šaltinių, Antikos ir/arba Viduramžių filosofijos, teologijos bei ikonografijos šaltinių tyrinėjimo, vertimo, komentavimo bei jų rengimo publikavimui srityse, tarptautinio bendradarbiavimo Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje patirtis, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje:

1 mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: komparatyvistinių kultūros tyrimų patirtis, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikei programai „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a. – XXI a. kultūros tyrimai“.

Dokumentai dalyvauti konkurse:

- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto Direktoriaus vardu (forma prisegta);
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas (forma prisegta);
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

KVALIFIKACINIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel. 8 687 76622, el. p. LKTI@LKTI.LT

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2020-08-25

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus įsakymas 2020 m. birželio 25 d. Nr. V-12.

Konkursą įvykdyti iki 2020-09-08.