Atgal

Kultūrologija 9: Lietuvos menas permainų laikais

Sudarytoja: Aleksandra Aleksandravičiūtė
Kaina 1,- €

2002 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 • 592 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 9986-638-32-1
Mokslinių straipsnių rinkinyje nagrinėjama XVI–XX a. meninė Lietuvos kultūra visuomenės gyvenimo lūžių ir pasaulėžvalgos permainų metu. Autoriai analizuoja ne atskirus dailės ar muzikos kūrinius, bet bendruosius kūrybinio gyvenimo poslinkius, meno ir visuomenės procesų santykį. Straipsniuose taikomi menotyros ir kitų humanitarinių mokslų – istorijos, kultūros sociologijos, meno antropologijos – tyrimų metodai. Skelbiama nauja archyvų ir šaltinių medžiaga, skatinanti permąstyti įsigalėjusias nuostatas įvairių Lietuvos kultūros veiksnių ir istorijos laikotarpių atžvilgiu. 

Kultūrologija 9: Lietuvos menas permainų laikais (Apie autorius)
Kultūrologija 9: Lietuvos menas permainų laikais (Turinys)
Kultūrologija 9: Lietuvos menas permainų laikais (Pratarmė)
Kultūrologija 9: Lietuvos menas permainų laikais (Asmenvardžių rodyklė)
Culturology vol. 9. (Contents)
Culturology vol. 9 (Introduction)
Culturology vol. 9 (Summaries)