Atgal

Kultūrologija. 10. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai

Sudarytojas: Vytautas Berenis
Kaina 1,- €

2003 • KFMI • Kieti viršeliai • 19x26 • 464 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •
ISBN 9986-638-43-7Mokslinių straipsnių rinkinyje nagrinėjami istoriniai ir šiuolaikiniai Lietuvos daugialypės kultūros procesai. Remiantis gausia archyvine medžiaga bei taikant įvairius mokslinius metodus atskleidžiama kultūrinė Lietuvos įvairovė, tipologiniai jos panašumai su europine civilizacija. Leidinyje ypatingas dėmesys skiriamas urbanistinės kultūros formoms ir jų raiškai.

Kultūrologija 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai (Turinys)
Kultūrologija 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai (Pratarmė)
Kultūrologija 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai (Asmenvardžių rodyklė)
Culturology vol. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai (Introduction)
Culturology vol. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai (Contents)
Culturology vol. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai (Summaries)