Atgal

Kultūrologija. 12 tomas. Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos IV.

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
„Nebeparduodama“

2005 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 • 664 p. • Santr. angl. • Iliustr. •

ISBN 9986-638-52-6
Knygoje gvildenami įvairūs šiandien itin sparčiai besiplėtojančios komparatyvistikos aspektai. Autoriai – daugelis žymiausių Lietuvos šios srities specialistų – kompleksiškai tyrinėja sudėtingo Rytų ir Vakarų civilizacijų kultūrinio polilogo problemas, įvairiais požiūriais aptaria dabartinės civilizacinės komparatyvistikos, komparatyvistinės filosofijos, estetikos meno dalykus. Į mokslinį Lietuvos diskursą pirmą kartą įvedama daug naujų vardų, konceptų, atsiskleidžia savitas požiūris į dabartinėje humanistikoje įsivyraujančios komparatyvistinės problematikos ateitį.

Knygoje – 4 dalys. 1-ojoje tyrinėjamos teorinės ir metodologinės komparatyvistikos problemos, 2-ojoje – komparatyvistinės kultūrologijos, filosofijos ir religijotyros, 3-iojoje – įvairios su lituanistine problematika susijusios problemos, 4-ojoje aptariami komparatyvistinės estetikos, meno filosofijos ir menotyros aspektai.Knyga skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, mokytojams, kultūros darbuotojams, humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis humanistikos bei lyginamosios civilizacijų analizės problemomis, ir kartu gali būti metodinis įvadas visiems, ypač profesionaliai studijuojantiems civilizacijos, kultūros, meno problemas. 

Kultūrologija. 12 tomas. Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos IV. (Turinys)
Kultūrologija. 12 tomas. Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos IV. (Pratarmė)
Culturology vol. 12. East–West: Comparative Studies IV. (Contents)
Culturology vol. 12. East–West: Comparative Studies IV. (Summaries)
Culturology vol. 12. Est–Ouest: Études Comparées IV. (Table des Matiéres)
Culturology vol. 12. Восток–Запад: Компаративистские исследования IV. (Содержание)