Atgal

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos
https://www.sphairos.lt/
ISSN 2669-2988
eISSN 2783-5529 

Vyriausioji redaktorė: doc. dr. Rita Repšienė

Tęstinis recenzuojamas tarpdisciplininis mokslo žurnalas „Sphairos: kultūros ir medijų studijos“ (iki 2020 „Lietuvos kultūros tyrimai“)  tęsia intelektualines tradicijas ir kuria aktualią bei patrauklią kultūros tyrimus ir medijų studijas jungiančią erdvę, kurioje skleidžiamos naujausios idėjos, skatinami kūrybiniai atradimai, tariamasi ir diskutuojama kultūros dabarties politikos klausimais, taip pat brėžiamos Lietuvos kultūros perspektyvos. Jame sprendžiamos reikšmingiausios kultūros teorijos, metodologijos ir istorijos problemos, taip pat spausdinami ir aukštųjų  mokyklų dėstytojų bei doktorantų darbai, pristatomi  svarbūs kitų šalių kultūros tyrinėjimai, formuojantys mūsų patirčių, galimybių ir iššūkių akiratį.