Kultūra globalizacijos sąlygomis

Sudarytojas: Stanislovas Juknevičius
Kaina 1,- €

2006 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 • 372 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 9986-638-75-5
Leidinyje nagrinėjami aktualūs dabartinėje Lietuvos kultūroje vykstantys pokyčiai, susiję su globalizacija. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos kultūros savitumo bei sąveikos su kitomis kultūromis analizei ir Lietuvos gyventojų vertybių globaliniame kontekste tyrimui.

Kultūrologija 9: Kultūra globalizacijos sąlygomis (Turinys)
Kultūrologija 9: Kultūra globalizacijos sąlygomis (Pratarmė)
Culturology vol. 9: Culture and Globalisation (Contents)
Culturology vol. 9: Culture and Globalisation (Introduction)
Culturology vol. 9: Culture and Globalisation (Summaries)