Atgal

Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis

Sudarytoja: Rasa Vasinauskaitė
Kaina 1,- €

2007 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 • 512 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-01-9
„Kultūrologija“, t. 15 („Asmenybė: menas, istorija, dabartis“) aprėpia platų ir įvairiapusį kultūros bei meno tyrimų lauką – nuo nacionalinės kultūros puoselėjimo idėjų iki profesionaliojo meno reiškinių, nuo ryškių bei Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenybių iki atskirų meno šakų raidos etapų. Leidinio autorių akiratyje – asmenybės ir meniniai judėjimai, turėję įtakos XIX–XX a. Lietuvos muzikos, dailës, šokio, teatro raidai, taip pat nacionalinio paveldo išsaugojimui ir lietuvybės idėjos stiprinimui.

Leidinys skiriamas humanitarinių mokslų atstovams, menotyrininkams ir visiems, kurie domisi istoriniu bei šiuolaikiniu Lietuvos kultūros ir meno palikimu. 

Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis. (Turinys)
Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis. (Pratarmė)
Culturology vol. 15. Personality: Art, History, Present. (Contents)
Culturology vol. 15. Personality: Art, History, Present. (Introduction)
Culturology vol. 15. Personality: Art, History, Present. (Summaries)