Atgal

Kultūrologija. 16. Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos VIII

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 1,- €

2008 • KFMI • Kieti viršeliai • 18x25 • 432 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •
ISBN 978-9955-868-15-6


Šis eilinis aštuntas tęstinio leidinio „Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomas skirtas civilizacinės komparatyvistikos, orientalistikos istorijos ir estetikos problemikai. Lyginamoji perspektyva padeda giliau pažvelgti į įvairių kultūros, filosofijos, estetikos ir meno tradicijų sąveikos procesus.
Knygos autoriai — įvairių kartų šalies ir užsienio tyrėjai. Skelbiami tekstai padeda įveikti kultūrinį uždarumą, per amžius susiklosčiusius mąstymo stereotipus, skatina perimti tūkstantmetes tradicijas turinčių tautų kultūros laimėjimus.
Knyga skirta įvairių humanistikos sričių specialistams, ji bus naudinga ir aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, mokytojams, kultūros darbuotojams, humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis orientalistikos bei lyginamosios civilizacijų analizės problemomis, ir kartu gali būti svarbi pagalbinė priemonė studijuojantiems istorijos, kultūros, orientalistikos, civilizacijos teorijos, kultūrologijos, estetikos ir menotyros problemas.

Kultūrologija 16: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos VIII (Apie autorius)
Kultūrologija 16: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos VIII (Turinys)
Kultūrologija 16: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos VIII (Pratarmė)
Kultūrologija vol. 16: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos VIII (Asmenvaržių rodyklė)
Culturology vol. 16: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos VIII (Summaries)