Atgal

Meno istorijos studijos. 9. Uncomfortable Heritage

Sudarytoja: Giedrė Jankevičiūtė
Kaina 15,- € "sold out"

2021 • LKTI • minkšti viršeliai • 14,8 × 21 cm • 284 p. • Iliustracijos • Summaries • ISBN 977-278-3619-00-7, ISSN 2783-6193

Lietuvos kultūros tyrimų instituto periodinio recenzuojamo mokslo leidinio Meno istorijos studijos / Studies of Art History devintasis tomas (sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė) skirtas Nepatogiam paveldui. Ši atminties studijų kontekste įsitvirtinusi sąvoka aprėpia platų reiškinių spektrą. Šiuo atveju ji lokalizuojama dailės istorijos lauke. Tomo autorių temos: nacionalinių dailės kanonų dekonstrukcija, marginalizuotų menininkų, dėl vienokių ar kitokių priežasčių netyrinėtų meno reiškinių ir procesų atradimas, nutylėtų faktų viešinimas ir įsitvirtinusių nuomonių revizija, ginčai dėl „mūsų“ ir „ne mūsų“ paveldo, visuomenę įtraukiantys ir įaudrinantys mūšiai dėl paminklų. Aptariamų reiškinių chronologija sutelkta į 20 ir 21 amžius, topografija aprėpia įvairias šalis ir kontinentus nuo Lietuvos iki Šiaurės Afrikos ir Pietų Amerikos. Straipsniai spausdinami anglų kalba, pateikiamos jų santraukos lietuviškai.

The ninth volume of the periodical peer-reviewed scientific publication Meno istorijos studijos / Studies of Art History by the Lithuanian Culture Research Institute (compiled by Giedrė Jankevičiūtė) is devoted to the Uncomfortable Heritage. This concept, which is well established in the context of memory studies, encompasses a wide range of phenomena. In this case, it is localised in the field of art history. The themes of the authors of the volume include: deconstruction of national art canons, discovery of marginalised artists, artistic phenomena and processes that have not been studied for one reason or another, publicising silenced facts and revising established opinions, disputes over "our" and "not our" heritage, and the battles over monuments that engage and inflame the public. The chronology of the phenomena under discussion focuses on the 20th and 21st centuries and the topography covers countries and continents from Lithuania to North Africa and South America. The articles are published in English and summaries are presented in Lithuanian.