Atgal

Ars memoriae: atmintis - dailės funkcija ir tema (XVIII-XXI a.)

Sudarytojos: L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė
Kaina 1,- €

2008 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 192 p. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose •  Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • 

ISBN 978-9955-868-04-0Straipsnių rinkinys skirtas atminties, įamžinimo ir įsiamžinimo problematikai Lietuvos mene. Tyrinėjami įvairūs portreto ir paminklo istorijos klausimai, reprezentacijos ir praeities refleksijos temos šiuolaikinių menininkų kūryboje. Straipsnių autoriai nagrinėja, kaip skirtingais istoriniais laikotarpiais buvo suvokiama šių dailės kūrinių paskirtis, kodėl kito jų meninės formos ir turinys, kokią įtaką jiems darė naujų meno priemonių atsiradimas, kaip jais formuojamos praeities atminimo strategijos.