Atgal

Lietuvos dailininkų žodynas. T.1: XVI-XVIII a.

Sudarytoja: Aistė Paliušytė


2005 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 312 p. • Dalis gretutinio teksto anglų kalba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 9986638607Daugiatomiame moksliniame informaciniame leidinyje publikuojami XVI – XX a. dailininkų biografiniai ir kūrybos duomenys, nurodoma dailės kūrėjams skirta bibliografija. Veikalas suskirstytas į tomus chronologiškai. Pirmajame žodyno tome sisteminamos žinios apie XVI – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tapytojus, skulptorius ir grafikus. Pateikiama naujų ir patikslintų LDK dailininkų gyvenimo ir kūrybos faktų, pagrįstų iki šiol netyrinėtais autentiškais istoriniais šaltiniais. Žodyne taikytos kūrėjų atrankos problema siejasi su keliais klausimais: chronologinių, socialinių, geografinių regiono ribų, profesijų atrankos ir pan. Pirmoji chronologinė riba nėra atsitiktinė. XIII – XV a. LDK kultūroje individuali autorystė nebuvo sureikšminama ir ženklinama, pavyzdžiui, kūrėjų signatūromis, ji retai pažymima ir rašytiniuose tekstuose, tad kone visas ištirtas šio laikotarpio vaizduojamosios dailės paveldas yra anoniminis. Nuo XVI a. išlikusių LDK kultūros artefaktų ir rašytinių šaltinių daugėja, o LDK meninės kūrybos istoriją liudija istorinių tekstų ir išlikusių kūrinių ryšys. Galutinę tyrimų ribą žymi trečiasis valstybės padalijimas 1795 m. Po jo dirbę dailininkai patenka į kitą žodyno tomą. Žodyne pateiktos LDK teritorijoje kūrusių dailininkų biogramos. Sudarant vardyną atsižvelgta į istorinius geopolitinės regiono raidos ypatumus, valstybės sienų kaitą. Į žodyną taip pat įtraukti kūrėjai, kurie valstybės padalijimų laikotarpiu 1772 m. ir 1793 m. dirbo Rusijos aneksuotose LDK srityse, bet buvo susiję su buvusių LDK institucijų užsakymais ir regiono kūrybos tradicija.