Atgal

2022 m. gegužės 27 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

XXI respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija 

ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR KŪRYBINĖ VEIKLA SOCIALINIŲ VIRSMŲ METU
ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR KŪRYBINĖ VEIKLA SOCIALINIŲ VIRSMŲ METU

2022 m. gegužės 27 d.
Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute, Vilnius, Saltoniškių g. 58 
Posėdžių salėje ir Zoom aplinkoje

 • Meeting ID: 833 0404 2152
 • Passcode: 728138
I Sesija: Sociokultūriniai meno filosofijos ir kūrybos kontekstai
Moderuoja: Antanas Andrijauskas, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
 • 10:00 – 10:20 Vytautas Rubavičius
  Gamtos menininkas, kaip šamanas, Antropoceno iššūkių vyzdyje
 • 10:20 – 10:40 Antanas Andrijauskas
  Peizažas kaip „dvasios būsena“ Čiurlionio gamtameldiškoje estetikoje
 • 10:40 – 11:00 Žilvinas Svigaris
  Archetipinių mitologemų reikšmė M.K. Čiurlionio tapyboje
 • 11:00 – 11:20 Odeta Žukauskienė
  Egzistencinė (meno) filosofija tarp absurdo ir tikėjimo: Šestovas ir Mikutis
 • 11:20 – 11:40 Loreta Poškaitė
  Laimės samprata kinų kultūroje ir estetikoje: etimologinis požiūris

11:40-11:50 Diskusijos
11:50-12:00 Pertrauka


II Sesija: Medijų ir vizualumo estetika, vaizdinių industrijos ir vaizdinė galia
Moderuoja: Odeta Žukauskienė, Vytautas Rubavičius

 • 12:00 – 12:20 Rita Repšienė
  Estetinės perversijos kaip transmedialumo pasekmė pandeminių iššūkių fone
 • 12:20 – 12:40 Andrius Tamoševičius
  Estetinės sąmonės virsmai neuro mokslų įtakoje
 • 12:40 – 13:00 Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
  Antropoceno meninė archeologija – menininkas kaip tyrėjas
 • 13:00 – 13:20 Alma Laužonytė
  Vaizdinių industrija biopedagogikoje
 • 13:20 – 13:40 Salomėja Jastrumskytė
  Transhumanizmas ir sinestezija

13:40 – 14:00 Diskusijos
14:00 – 15:00 Pertrauka


III Sesija: Sociokultūriniai ir ideologiniai aspektai Rytų ir Vakarų estetikoje ir mene.
Moderuoja: Ina Kiseliova, Dalia Aleksandravičiūtė

 • 15:00 – 15:20 Ina Kiseliova
  Vienas iš Grožio vardų: Tyrumo samprata ir simbolika sufijų estetikoje bei meno filosofijoje
 • 15:20 – 15:40 Dalia Aleksandravičiūtė
  Marin‘as Mersenne‘as ir optikos tyrimai XVII a.
 • 15:40 – 16:00 Dovydas Skarolskis
  Kažkur tarp marijų ir magdalenų, menininkų ir goblinų: moteriškumo įtampos Dante‘s Gabrielio ir Christina‘os Rossetti‘ų kūryboje
 • 16:00 – 16:20 Nida Gaidauskienė
  Menininkas XX a. pradžios socialinių virsmų akivaizdoje
 • 16:20 – 16:40 Andrius Kulikauskas
  Ironija Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimuose
 • 16:40 – 17:00 Linas Jašinauskas ir Augustinas Dainys
  Ideologinis ir antiideologinis prozos įvykiai XX a. jaunuolių ugdomojoje literatūroje: M. Sluckis, B. Vilimaitė ir J. D. Salingeris

17:00-17:30 Diskusijos

Konferencijos mokslinis komitetas

Pirmininkė:

 • Dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Nariai:

 • Akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
 • dr. Nida Gaidauskienė
 • dr. Naglis Kardelis
 • dr. Rasius Makselis
 • akad., prof. Algis Mickūnas
 • dr. Stanislovas Mostauskis
 • dr. Loreta Poškaitė
 • dr. Vytautas Rubavičius
 • dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakinga:
dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovė.
Kontaktai:
mob. +370 612 45643, el. paštas: zilvine@gmail.com

Konferencijos koordinatorė:
Inga Laužonytė
Kontaktai:
mob. +370 645 424 06 el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

RENGINIO PROGRAMA (PDF) >>>