Atgal

2022 m. gegužės 27 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

2022 m. gegužės 27 d. rengia dvidešimt pirmą respublikinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR KŪRYBINĖ VEIKLA SOCIALINIŲ VIRSMŲ METU

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute
Vilnius, Saltoniškių g. 58

Siūlomos šios sesijos:

 • Antropoceno iššūkiai estetikai, meno filosofijai ir kūrybinei veiklai
 • Teorinės ir metodologinės meno ir aplinkos sąveikų tyrimo problemos
 • Estetikos ir meno filosofijos sąveika su socialiniais mokslais
 • Estetikos, meno filosofijos ir meno istorijos teritorijų kaita
 • Socialiniai estetinės ir meninės kūrybos kontekstai
 • Medijų ir vizualumo estetika
 • Vaizdinių industrijos ir vaizdinė galia
 • Aplinkos estetika ir menas antropoceno laikmetyje
 • Socialiniai, kultūriniai ir kt. aspektai Lietuvos estetikoje, meno filosofijoje ir meno kritikoje
 • Rytų ir Vakarų estetikos bei meno filosofijos tradicijų sąveika
 • Žmogaus ir aplinkos santykių recepcija Rytų ir Vakarų estetikoje, meno filosofijoje ir kūryboje

Konferencijos mokslinis komitetas
Pirmininkė: Dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Nariai:
Akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Nida Gaidauskienė, dr. Naglis Kardelis, dr. Rasius Makselis, akad., prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Odeta Žukauskienė

Paraiškas su glausta santrauka ir pranešimų pavadinimais siųsti iki gegužės 15 d.

Už renginį atsakinga:
dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovė.
mob. +370 612 45643, el. paštas: zilvine@gmail.com

Konferencijos koordinatorė:
Inga Laužonytė, mob. +370 645 424 06 el. paštas: ingalaizonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus sudaromas Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų tomas, kurį numatoma išleisti 2023 metais.