Atgal

2021 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

MOKSLINĖ KONFERENCIJA 

Tradicijų ir dabarties sankirtos:
tarpdalykiniai kultūros kaitos tyrimai ir jų rezultatai

Konferencija vyks virtualiai 2021 m. rugsėjo 30 d. zoom sistemoje
(Pranešimų trukmė 20 min., klausimams ir diskusijoms skiriama 10 min.)

PROGRAMA 

9.15 – 9.30  Konferencijos atidarymas 

Prisijungimo adresas zoom:
https://us06web.zoom.us/j/88172596219?pwd=WkY0dDlZODVUcGFpUzFWTm9JVXpPdz09

Pirmoji sesija (moderuoja Romualdas Juzefovičius)  

9.30 – 10.00                    Margarita Matulytė. Rekonstruojant kultūrinę atmintį: santykis su etninės kultūros paveldu
10.00 – 10.30                  Violeta Davoliūtė. Migruojanti kultūrinė atmintis: trans/nacionalinės skirtys ir jungtys post/atminties amžiuje
10.30 – 11.00                  Odeta Žukauskienė. Posūkiai po vaizdinio posūkio: probleminiai žiūrėjimo ir matymo taškai

11.00 – 11.15  Pertrauka

11.15 – 11.45                  Žilvinė Filipavičienė. Atvaizdas ir žiūra: teorinės ir metodologinės tyrimų problemos
11.45 – 12.15                  Rūta Marija Vabalaitė. Vidinės kultūros samprata Goluchovskio filosofijoje
12.15 – 12.45                  Gintaras Kabelka. Marksistinio ateizmo konceptualinės prieštaros Lietuvoje sovietmečiu

12.45 – 13.15  Pietų pertrauka

Antroji sesija (moderuoja Violeta Davoliūtė

Prisijungimo adresas zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/6116600368?pwd=ajVycFNCWUxLY2ttZkNiNTFBaVQ3UT09

13.15 – 13.45                  Pillė Veljataga. Lietuviškosios kultūrinės tapatybės recepcija ankstyvojo sovietmečio  dailės  kritikoje ir dailėje 
13.45 – 14.15                  Darius Sužiedėlis. Margaritos Matulytės monografija „Creating Altreality: The Sovietization of LIthuianian Photography“. Ideologinės fotografijos istorijos aktualumas „alternatyvių faktų“ politikos atgimimo kontekste
14.15 – 14.45                   Vytautas Rubavičius. Civilizaciniai ir kultūriniai tapatumai           antropoceno aplinkoje: problemos ir perspektyvos

14.45 – 15.00  Pertrauka

15.00 – 15.30                 Henryka Ilgievič. Vilniaus mokslo draugijos sociokultūrinių transformacijų sąlygomis (XX a. pirmoji pusė)
15.30 – 16.00
                 Mangirdas Bumlauskas. YIVO instituto istorijos sekcijos darbai Rytų Europos žydų istoriografijos kontekste
16.00 – 16.30                 Romualdas Juzefovičius. Kultūrinio tapatumo raiška nepriklausomos Lietuvos mokslo raidoje: istoriniai, ideologiniai ir vertybiniai aspektai                                      

Konferenciją organizuoja:
Romualdas Juzefovičius (romju@inbox.lt) ir Violeta Davoliūtė (davoliute@gmail.com)

SKELBIMAS (DOC), (PDF)