Atgal

2021 m. lapkričio 5 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ TYRIMO CENTRAS 

2021 m. lapkričio 5 d. rengia dvidešimt pirmą nacionalinę ciklo ,,Rytai - Vakarai: civilizacijų dialogas" konferenciją

ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIŲ PROBLEMOS RYTŲ ir VAKARŲ MĄSTYTOJŲ AKIRATYJE

 Konferencija vyks nuotoliniu būdu

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88992362436?pwd=VGZZd1lkM0tpT2MzOUVLNkxYM0REdz09

PROGRAMA 

I sesija. Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Žilvinas Svigaris

 • 10.00-10.20. Vytautas Rubavičius. Antropoceno iššūkių filosofinės problemos
 • 10.20-10.40. Gintautas Mažeikis. Teodicėja ir antropodicėja: blogio (antropoceno) pateisinimo būdai
 • 10.40-11.00. Antanas Andrijauskas. Klajonių gamtos pasaulyje leitmotyvas Rytų Azijos civilizacinėse tradicijose
 • 11.00-11.20. Loreta Poškaitė. Žmogaus ir gamtos ryšys kinų smulkiojoje prozoje
 • 11.20-11.40. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. Antropoceno vaizdinija ir klimato kaitos problemos Indijos mąstytojų akimis.
 • 11.40-12.00. Žilvinas Vareikis. Klimato kaitos iššūkiai tarpkultūrinės filosofijos požiūriu
 • 12.00-12.20. Žilvinas Svigaris. Darnos sampratos paralelės konfucianizme ir Herakleito pasaulėjautoje
 • 12.20-12.40. Diskusijos
 • 12.40-13.00. Kavos pertrauka

 II sesija. Moderuoja  dr. Vytautas Rubavičius, dr. Žilvinė Gaižutytė- Filipavičienė

 •  13.00-13.20. Andrius Kulikauskas. Adomas pavadino gyvūnus. Biologijos epistemologijoje glūdi meilė gyvybei
 • 13.20-13.40. Augustinas Dainys. Kodėl teoremą įrodome, o žmogų ugdome? Apie žmogiško organizmo kultūrinę homeostazę
 • 13.40-14.00. Tadas Snuviškis. Trys yogācāros filosofijos vystymosi etapai Kinijoje ir jų mokymų ypatybės
 • 14.00-14.20. Mantas Antanas Davidavičius. Budizmo elementai Timothy Mortono spekuliatyviojo realizmo etikoje
 • 14.20-14.40. Ina Kiseliova. Žmogus ir gamta sufizmo mąstymo tradicijoje
 • 14.40-15.00. Adas Diržys. Ekstensyvusis idealizmas ir subjekto lokalizacijos gamtoje problema
 • 15.00-15.20. Linas Jašinauskas, Augustinas Dainys. Sovietų gamtos įvaldymo politika kaip pagreitinta modernizacija
 • 15.20-15.40. Diskusijos
 • 15.40-17.00. Pietų pertrauka

III sesija. Moderuoja dr. Odeta Žukauskienė, dr. Tautvydas Vėželis

 • 17.00-17.20. Odeta Žukauskienė. Gamtos filosofija ir magija: praeities ir dabarties paralelės
 • 17.20-17.40. Tautvydas Vėželis. Ko-imunizmo galimybės naujosios žmogaus padėties pasaulyje iššūkių akivaizdoje
 • 17.40-18.00. Inga Laužonytė. Vaizdų mūšio laukas, kaip afektinis jėgos diskursas apmąstant antropoceną
 • 18.00-18.20. Lina Gotautė. Gyventi kiniškuoju peizažu: mąstyti neapmąstytą (F. Jullieno atvejis)
 • 18.20-18.40. Agnė Kulbytė. Peizažo archetipas Vakarų tapyboje: tarp pastoralės ir mechaniškos regimybės
 • 18.40-19.00. Alma Laužonytė. Postklasikinis žmogus pastarųjų dešimtmečių Rytų ir Vakarų kanibalistiniuose kino filmuose
 • 19.00-19.20. Balys Astrauskas. Kinų protėvių garbinimo ritualų religinė-kosmologinė dimensija

Diskusijos

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas –  akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com 

Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022-2023 metais.

PROGRAMA (DOC), (PDF)