Atgal

2021 m. lapkričio 5 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
 KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

2021 m. lapkričio 5 d.  rengia dvidešimt pirmą nacionalinę konferenciją

ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIŲ PROBLEMOS RYTŲ ir VAKARŲ MĄSTYTOJŲ AKIRATYJE“

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Pranešėjams bus laisvo pasirinkimo galimybė, norintys galės dalyvauti ir nuotoliniu būdu.
Dalyvaujantys LKTI privalės turėti galimybių pasą.

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas –  akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, prof. Naglis Kardelis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

  1. Teorinės civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos bei orientalistikos problemos
  2. Žmogaus ir gamtos santykių recepcija Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijose
  3. Antropocenas ir „didžioji divergencija“
  4. Antropocenas – naujas žemės planetos raidos etapas
  5. Žmonijos poveikis Žemės gyvybės procesams ir klimato kaita
  6. Antropocenas, etika ir masinis daugybės gyvybės formų išnykimas
  7. Kiek realios ekologinės katastrofos, „šeštojo rūšių išmirimo“ ir žmonijos išlikimo grėsmės?
  8. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
  9. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com 

Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06
El. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki 2021 m. spalio 27 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022-2023 metais.