Atgal

2021 m. gegužės 28 – 29 d.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Antikos ir viduramžių kultūros tyrimų skyrius

Vytauto Didžiojo Universiteto
Antikos ir Viduramžių tyrimų klasteris

ANTIKOS IR VIDURAMŽIŲ TYRIMAI 2020-2021

Vilnius, 2021 gegužės 28–29 d.

Pranešimų santraukos
Konferencija vyko virtualiu būdu naudojant Zoom platformą

Gegužės 28 d., penktadienis

Sveikinimo žodis
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys Eugenijus Jovaiša

 • I. 10.00–11.30 Filosofija ir politika
  mod. Tatjana Aleknienė

Raimondas Kazlauskas, KU. Išminčius ir monarchas helenizmo epochoje.
Žilvinas Vareikis, LKTI. Anarchizmo užuomazgos kinikų mokyme ir kinų filosofiniame daoizme.
Andrius Bielskis, MRU. Misinterpretuojant Aristotelį: geriausios politinės santvarkos problema.


PERTRAUKA

 • II. 11.45–13.15 Antikinė filosofija: Aristotelio tradicija
  mod. Rasius Makselis

Egidijus Mardosas, VU, MRU. Aristotelis marksistinėje tradicijoje: keletas metodologinių klausimų.
Tadas Snuviškis, VU. Aristotelis senovės Indijoje? Aristoteliškos vaiśeṣikos filosofijos ištakos arba vaiśeṣikos recepcija Vakarų tyrinėtojų darbuose.
Albinas Plėšnys, VU. Tomistinis „reiškinių gelbėjimo“ principas. Jo kilmė ir reikšmė.

13.15–14.15 PIETŲ PERTRAUKA

 • III. 14.15–15.30 Antikinė literatūra ir jos interpretacijos
  mod. Miglė Miliūnaitė

Audronė Kairienė. Neseniai rasti Sapfo eilėraščiai ir jų vertimas į lietuvių kalbą.
Helmutas Šabasevičius, LKTI. Valdovo kilniaširdiškumas: Aleksandras Makedonietis, Seleukas I Nikatoras ir Scipionas Afrikietis XVIII–XIX a. dailėje ir teatre.

PERTRAUKA

 • IV. 15.45–17.15 Antikinė filosofija: Platono tradicija
  mod. Saulius Rumšas

Nida Vasiliauskaitė, VGTU. Balsas be kūno, arba filosofas ir cikados.
Tatjana Aleknienė, VDU. Sokratas Filono Aleksandriečio veikaluose.
Rasius Makselis, LKTI. Kaip skaityti Proklo (412–485) veikalą Teologijos pradmenys?

Gegužės 29 d., šeštadienis

 • V. 10.00–11.30 Patristika ir medievistika I
  mod. Darius Alekna

Gintautas Vyšniauskas, Logos žurnalas. Prisiminti pamirštą: Laktancijaus palikimas.
Lina Šulcienė, VDU. Krikščioniškos iniciacijos programa IV a. Jeruzalėje ir jos istorinis kontekstas.
Gintaras Sungaila, VDU. Filosofija Maksimo Išpažinėjo Mistagogijoje.

PERTRAUKA

 • VI. 11.45–13.15 Patristika ir medievistika II
  mod. Darius Alekna

Saulius Rumšas, LKTI. Pasaulio kūrimas kaip priešlaikinis ir laikinis vyksmas pagal Bazilijaus Cezariečio svarstymus In hexaemeron.
Rūta Šileikytė Zukienė, VDU, VU. Belaikės amžinybės samprata Boetijaus filosofijoje.
Kristina Mitalaitė, LKTI. Ginant popiežių: visuotinės Bažnyčios (ecclesia universalis) samprata ir diskursas karolingų autorių traktatuose prieš Fotijų ir Konstantinopolį.


13.15–14.00 PIETŲ PERTRAUKA

 • VII. 14.00–15.30 Antika ir Baltica
  mod. Tomas Baranauskas

Jūratė Sofija Laučiūtė. Hidronimai brėžia senųjų baltų genčių paplitimo ribas.
Elvyra Usačiovaitė, LKTI. Senovės baltų kultas Antikos kontekste.
Darius Alekna, LKTI. Ptolemajo finai prie Vyslos? Mįslės įminimo paieškos.

PERTRAUKA

 • VIII. 15.45–17.15 Viduramžių Lietuva

Tomas Baranauskas, VDU ŠA. Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio 1329 m. žygis į Žemaitiją.
Inga Baranauskienė, Draugija Pilis. Onos Vytautienės kilmė ir giminė.
Egidijus Miltakis, LKTI. Prūsijos vyskupas Kristijonas ir lokalinės istoriografijos raida Prūsijoje (XV–XVI a.).

 • 17.15–17.30 Apibendrinimai

Rengėjai: Tatjana Aleknienė, Saulius Rumšas, Darius Alekna, Kristina Mitalaitė, Tomas Baranauskas, Arturas Mickevičius

Pranešimų santraukos ( PDF )