Atgal

2021 m. rugsėjo 22 d. 18 val.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS 

2021 m. rugsėjo 22 d. 18 val.

kviečia į pirmąjį seminarų ciklo “Testavimo laboratorija” renginį 

IMUNITETAS IR UŽKRATAS: IMUNOLOGINĖ IR FILOSOFINĖ PERSPEKTYVOS

Audronė Žukauskaitė skaitys pranešimą

IMUNITETAS IR UŽKRATAS:
IMUNOLOGINĖ IR FILOSOFINĖ PERSPEKTYVOS

Diskusijoje dalyvauja JD Mininger, Denis Petrina, Aistis Žekevičius.

Maždaug nuo XX a. vidurio įsigali tokia imuninės sistemos samprata, kuri remiasi perskyra tarp to, kas organizmui „sava“, ir to, kas „svetima“: „savą“ organizmą siekiama apsaugoti, o tai, kas „svetima“ – sunaikinti. Tačiau toks gynybinis imuninės sistemos modelis greitai ima rodytis nepakankamas, kadangi vis sunkiau paaiškinti, kas yra ta „savastis“ – sąvoka, kurią imunologijos mokslas per daug nereflektuodamas perėmė iš filosofijos. Tačiau žvelgiant iš imunologinės perspektyvos, buvo pastebėta, kad imuninis atsakas nuolatos kinta, taigi jis nėra susietas su jokia „savastimi“ ar „tapatybe“; be to, remiantis „savo“ ir „svetimo“ perskyra, sunku paaiškinti, kaip įmanomas savęs toleravimas, arba, priešingai, kodėl išskirtiniais autoimuninio sutrikimo atvejais organizmas ima atakuoti pats save. Visi šie klausimai lemia, jog imuniteto samprata patiria paradigminį pokytį: imunitetas suprantamas ne kaip gynybinė reakcija į „svetimą“ elementą, „užkratą“, bet kaip save organizuojanti sistema, kuri palaiko organizmo ir jo terpės pusiausvyrą. Kitaip tariant, pereinama prie ekologinės imuniteto sampratos, kuri analizuoja ne paskirus individus, bet jų tinklus ir sąveikas. Tokiu būdu imunologijos mokslas gali grąžinti skolą filosofijai – leisti apsvarstyti žmogų ne kaip savyje apribotą ir nuo kitų besiginantį individą, bet kaip ekosistemą, kurios dalyviai yra susiję simbiotiniais ryšiais.

Renginys vyks Zoom platformoje, prisijungimo duomenys:
https://us06web.zoom.us/j/81223993574?pwd=VFZnM2U0YnFrWVppa2NTbXdQNTNaUT09

Meeting ID: 812 2399 3574

Passcode: 537572

Renginys yra LMT finansuojamo projekto “Imunitetas ir užkratas: biopolitikos transformacijos pandemijos metu” (Sutarties Nr. S-MIP-21-36) dalis.

SKELBIMAS (DOC)(PDF)