Atgal

2021 m. spalio 28 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
 ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS SKYRIUS

2021 m. spalio 28 d.  rengia nacionalinę mokslinę konferenciją

Vizualinės medijos: teorija ir realybė“

Nuotoliniu būdu

Atsidūrus visuotinėje virtualaus pasaulio apsuptyje, vaizdų kultūra šiuolaikinių medijų pagalba patyrė neįtikėtiną transformacijų įvairovę, sąlygodama akivaizdų vizualinės komunikacijos virsmą dominuojančia XXI amžiaus prerogatyva. Sudėtingi dabarties iššūkiai, skaitmeninės kultūros didinama socialinė atskirtis, skaudžias pandemijos pasekmes patirianti visuomenė skatina diskutuoti apie vaizdų galią ir medijų raštingumą, tapusių neatsiejama dabarties dalimi. Vaizdų kultūra, persmelkdama mūsų kasdienybę, kūrybiniams poreikiams pasitelkia šiuolaikinių technologijų ir medijų arsenalą, orientuodamasi į inovatyvias komunikacijos formas, vizualinės percepcijos pokyčius, skaitmeninį efektyvumą ir virtualios erdvės, kurioje praleidžiame daugiau kaip trečdalį savo gyvenimo, vis didesnį vartojimą.

Skaitmeninės realijos, sietinos ir su visuotiniu persikėlimu į virtualią erdvę, ir su nuotoliniu „gyvenimu“ prie ekrano, ir su inovacijų bei technologijų ekosistemos augimu, ir su praplėstąja, ir papildančiąja (virtualiomis) realybėmis, ir su imersiniu atsiribojimu, kvestionuoja pasirinkimų laisvę ir kviečia vertinti kultūros išlikimo scenarijus.

Prognozuojant, kad dirbtinis intelektas apims vis didesnę skaitmeninę pramogų ir laisvalaikio erdvę, suteiks mums labiau suasmenintų virtualių pasaulių ir vis labiau tikroviškų virtualių personažų, su kuriais dalinsimės savo patirtimis ir išgyvenimais, skaitmeninės kultūros ir vizualinių medijų tyrimų sąveikos vertintinos ir kaip ateities, ir kaip šiuolaikinių studijų dalis.

Tarpdisciplininės, arba postdisciplininės kultūros studijos, susitelkiančios ties socialiniu kultūros kapitalu ir kūrybos produkcija, aktualiomis prasmėmis, pridėtinėmis vertėmis ir vartotojiškumu,  išliekamąja vaizduotės reikšme ir begalinėmis, iš naujo atrandamomis interpretacinėmis galimybėmis, orientuojasi į bendrąją „gaivinimo“ ideologiją, kuri šiuolaikinėms medijoms suteikia svarbų išskirtinį vizualumo statusą.

Konferencijos temos: šiuolaikinės medijos, vaizdų kultūra, vizualinė komunikacija, virtuali erdvė, teorija, praktika, iššūkiai, realybė.

Konferencijos klausimais kreiptis į konferencijos organizatores doc. dr. Ritą Repšienę ir doc. dr. Odetą Žukauskienę.

Pranešimų temos ir anotacijos laukiamos iki 2021 m. spalio 15 d. el. adresu: sphairos@lkti.lt.

Programa (PDF)