Atgal

Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas

Autorius: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-80-4
Monografija yra tarpdalykinis veikalas, skirtas tradicinės kinų estetikos ir meno analizei. Autorius, puikiai suvokdamas tradicinės kinų estetikos ir meno įvairovę, sudėtingumą, sąmoningai apsiriboja tik jo požiūriu lietuvių skaitytojui aktualiausių ir pagrdindiniams kinų civilizacijos raidos periodams reprezentatyvių krypčių, mokyklų, teorijų analize. Pagrindinis dėmesys monografijoje sutelkiamas į aiškiai laiko požiūriu apribotą kinų civilizacijos raidos tarpsnį, kuris aprėpia tūkstantmečiais gyvavusią tradicinę kinų estetiką ir meną nuo elementarių estetinės sąmonės užuomazgų formavimosi iki šios tradicijos saulėlydžio XX a. pradžioje.
Knygos adresatas dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija ir menininkai. Ji bus naudinga aukštųjų  mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems kas domisi svarbiomis humanistikos, kultūros, estetikos ir meno istorijos problemomis.

 
Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas (Turinys)
Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas (Pratarmė)
Spaces of Imagination: Traditional Chinese Aesthetics and Art (Contents)
Spaces of Imagination: Traditional Chinese Aesthetics and Art (Summary)
L’Espace de L’Imagination : Esthétique et Art Traditionnels en Chinen (Table des Matières)
Пространство воображения: традиционная китайская эстетика и искуство (Содержание)