Atgal

Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika

Sudarytojas Antanas Andrijauskas
Kaina 2,- €

2011 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 591 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-37-8
Vienuoliktas tęstinio leidinio Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos tomas skirtas aptarti Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos, orientalistikos istorijos, aktualias filosofinės komparatyvistikos ir komparatyvistinės religijotyros, estetikos, menotyros problemas. Straipsnių autoriai – žymūs užsienio ir šalies komparatyvistinių ir orientalistinių studijų specialistai François Jullien, Shin’ichi Hisamatsu, Vladimir Maliavin, Vicente Cantarino, Thomas Kasulis, Antanas Andrijauskas, Algis Uždavinys, Loreta Poškaitė, Valdas Jaskūnas, Odeta Žukauskienė ir kiti.

Knyga skirta įvairių humanistikos sričių specialistams, taip pat turėtų būti naudinga aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, mokytojams, vyresniųjų klasių mokiniams, kultūros darbuotojams, humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis orientalistikos, lyginamosios civilizacijų analizės problemomis, ir kartu gali būti svarbi pagalbinė priemonė studijuojantiems orientalistikos, civilizacijos teorijos, kultūrologijos ir menotyros problemas.

Turinys: TEORINĖS CIVILIZACINĖS KOMPARATYVISTIKOS IR ORIENTALISTIKOS PROBLEMOS • François Jullien.Lyra arba vėjas: kinų tradicijai būdingo lyrizmo interpretacija• Algis Uždavinys. Filosofija ir teurgija vėlyvojoje Antikoje Rytų–Vakarų kultūros tradicijų sąveikų erdvėje• Aivaras Stepukonis. Nuo „metacivilizuoto“ prie „civilizuoto“ globalėjimo? Kelios pastabos perskaičius Fukuyamą• Shin’ichi Hisamatsu.Septyni dzen principai• Winifred Creamer. Mezoamerika kaip koncepcija: Centrinės Amerikosarcheologinė apžvalga• Simona Šimkutė.Artimųjų Rytų studijos nepriklausomoje Lietuvoje1922–1940• Valdas Jaskūnas. Iššūkiai nacionalinei tapatybei ir jų refleksija regionų kultūros studijose• KOMPARATYVISTINĖ KULTŪROLOGIJA, RELIGIJOTYRA, POLITOLOGIJA• Thomas P. Kasulis. Intymumas: bendroji orientacija japonų religinėse vertybėse• Loreta Poškaitė. Kiniškos psichosomatinės saviugdos praktikos Vakaruose ir Lietuvoje: modernizuotos formos ir iššūkiai vakarietiškajai kūno kultūrai• Konstantinas Andrijauskas. Konfucianizmas kaip politikos formavimo įrankis šiandieninėje Kinijoje• Kristina Garalytė.Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu• Živilė Adulčikaitė.Modernios psichiatrijos raida Indijoje• Jolanta Zabulytė. Komparatyvistinis požiūris į profiliuotus antkapinius stulpus• Vytautas Tumėnas. Audimo technologijų erotinė ir iniciacinė reikšmė lietuvių kultūroje: simbolių choreografiniai ir naratyviniai atitikmenys komparatyvistiniu požiūriu• Daiva Tamošaitytė.A. Baranausko, S. Šalkauskio ir Sri Aurobindo nacionalinės tapatybės sampratų lyginamoji analizė• KOMPARATYVISTINĖ IR RYTŲ FILOSOFIJA• Vladimir Maliavin. Daosų šventoji kaligrafija• Agnė Budriūnaitė. Pustuštė ir puspilnė stiklinė, arba džiaugsmo tema egzistencializme ir daoizme• Julius Vaitkevičius. Qi sampratos interpretacija remiantis „Kariaujančių Šalių“ laikotarpio konfucionistiniais tekstais• Tautvydas Vėželis. Heideggeris ir daoistinė filosofija: kelio (weg) ir dao santykis• Rasius Makselis. Plotinas apie Amžinybę, kaip Būties gyvenimą• Mindaugas Peleckis. Algio Uždavinio įnašas į teurgijos tyrinėjimus• Stanislovas Mostauskis. Tarp meilės giesmių: rytietiškų Gedos motyvų pėdsakais• KOMPARATYVISTINĖ ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR MENOTYRA• Antanas Andrijauskas.Indų poetikos tradicijos metamorfozės: nuo Anandavardhanos iki Džaganathos• Vicente Cantarino.Arabų aukso amžiaus poetika• Kenneth Bendiner. Orientalizmas xix amžiaus Vakarų dailėje• Aldona Snitkuvienė. Senovės Egipto dailės rinkinių formavimosi peripetijos Lietuvoje•Odeta Žukauskienė.Autentiškumo ilgesys: Malraux atvertos Rytų pagundos• Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė.Meno pasaulių virsmai ir komparatyvizmo atvertys: Maussas, Malraux ir Uždavinys• Salomėja Jastrumskytė.„Rytų renesansas“ ir sinestezijos problematikos sklaida romantizmo meno filosofijoje• Jūratė Landsbergytė.Orientas lietuvių muzikoje. Dvasinių erdvių ilgesys• Gediminas Degėsys. Vaizdinės išraiškos specifiškumas Užsachario Afrikos skulptūroje•