Atgal

Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai V

2020 • LKTI • Kieti viršeliai • 17×24 cm • 840 p. • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISSN 1822-3192 • ISBN 978-609-8231-19-9 •


Skaitytojams pateikiama originali meno psichologijos ir meninės kūrybos procesų psichologijos problematikai skirta monografija. Šis kompleksinis ir tarpdalykinis tyrinėjimas yra skirtas diskutuoti su Vakarų pasaulyje įsišaknijusia eurocentristine ideologija. Jo išeities taškas – originalios komparatyvistinės tyrinėjimo strategijos ir metodai, kurie įgyvendinami nuosekliai laikantis visų chronologinių, istoriografinių ir bibliografinių akademinių reikalavimų. Autorius monografijoje pateikia savitą meno psichologijos ir iš jos išsirutuliojusios meninės kūrybos procesų psichologijos bei meno psichopatologijos idėjų sklaidos istoriją. Joje, greta senovės Antikos ir Vakarų tradicijų, svarbus vaidmuo skiriamas indų, kinų, japonų, arabų–musulmoniškojo pasaulio meno psichologijos idėjų istorijos tyrinėjimui. Detaliai tyrinėjamas vaizduotės, fantazijos, metaforinio mąstymo, intuicijos, valios, asmenybės centruotumo, darbingumo, meistriškumo glūdinimo ir tobulumo siekimo vaidmuo. Ypatingas dėmesys skiriamas išsamiai meninės kūrybos procesų psichologijos problemų analizei.

Monografijos adresatas – profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, menininkai. Leidinys gali būti naudingas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems, besidomintiems aktualiomis meno psichologijos, kūrybos teorijos, euristikos, estetikos, psichologijos, meno filosofijos, kultūrologijos ir meno istorijos problemomis.

Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos (Turinys)
Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos (Pratarmė)
Meno psichologija: nuo kūrybingumo ištakų iki psichopatologijos (Summary)