Atgal

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-75-0

Monografija yra originalus tarpdalykinis veikalas, kuriame autorius lyginamuoju aspektu žvelgia į didingą indų civilizaciją kaip joje išsikristalizavusių kultūros, estetikos ir meno formų savitumą. Tai – didžiulę Hindustano pusiasalio geografinę erdvę aprėpiantis tekstas, kuriame pagrindinis dėmesys sutelkiamas į tūkstantmečiais gyvavusios tradicinės indų kultūros, estetikos ir meno raidą – nuo pirmapradžių dvasinės kultūros formų iki rafinuotos estetinės, meninės kultūros klestėjimo ir galiausiai jos saulėlydžio, susidūrus su Vakarų civilizacijos ekspansija. Knygoje plačiau aptarinėjami budistinės ir hinduistinės kultūros viešpatavimo tarpsniai, o mažiau dėmesio skiriama islamizavimo etapui ir sąmoningai atsiribojama nuo modernių sąveikoje su Vakarų kultūros tradicijomis besiplėtojančių indų kultūros formų.
Knygos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, kultūros darbuotojai, kūrybinė inteligentija, menininkai ir visuomeninė aplinka. Monografija yra skirta visoms Lietuvos aukštosioms ir aukštesniosioms mokykloms, kuriose skaitomi civilizacijos istorijos, kultūros istorijos ir teorijos, filosofijos, estetikos, architektūros, meno istorijos ir kiti dabartinės humanistikos kursai. Ji taip pat bus labai naudinga visiems, keliaujantiems į Indiją ir norintiems susipažinti su didingomis šios šalies kultūros, estetinės minties ir meno tradicijomis.

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas (Turinys)
Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas (Pratarmė)
The Nostalgy of Eternity: Traditional Indian Culture, Aesthetics and Art (Contents)
The Nostalgy of Eternity: Traditional Indian Culture, Aesthetics and Art (Summary)
Nostalgie de L`Éternité: Culture, Esthétique et Art Traditionnel de L`Inde (Table des Matières)
Ностальгия вечности: индийская традиционная культура, эстетика и искуство (Содержание)