Atgal

2019 m. gruodžio 6 d.

Nacionalinėje dailės galerijoje vyko tarptautinė konferencija „NAUJOSIOS MEDIJOS“ IR IŠŠŪKIAI KULTŪRAI, TAPATYBEI IR (DIRBTINIAM) INTELEKTUI
2019 m.  gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko tarptautinė konferencija „NAUJOSIOS MEDIJOS“ IR IŠŠŪKIAI KULTŪRAI, TAPATYBEI IR (DIRBTINIAM) INTELEKTUI


2019 m.  gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko tarptautinė konferencija „NAUJOSIOS MEDIJOS“ IR IŠŠŪKIAI KULTŪRAI, TAPATYBEI IR (DIRBTINIAM) INTELEKTUI

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius
2019 m.  gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
rengia tarptautinę konferenciją

„NAUJOSIOS MEDIJOS“ IR IŠŠŪKIAI KULTŪRAI, TAPATYBEI IR (DIRBTINIAM) INTELEKTUI

Konferencija skirta aptarti šiuolaikinius kultūros pokyčius ir aktualią  tapatybės raidą, „naujųjų medijų“, kaip interneto, socialinių tinklų, ir dirbtinio intelekto dabartį bei ateities iššūkius.

„Naujosios medijos“, kaip socialiniai tinklai, internetinės svetainės, tinklaraščiai, akademinė elektroninė leidyba ir visa skaitmeninėje terpėje kuriama bei skleidžiama produkcija, tiriamos pasitelkiant kokybinius turinio pokyčius, tapatybines transformacijas ir komunikacijų vyravimą, „triukšmą“ bei dezorientaciją, kaip begalinę trikdymo būseną, paverčiančią mūsų kasdienybę nesiliaujamu žinių, informacijos, invazijų, tikrų ir „netikrų“ naujienų srautu. Pasaulį užvaldžiusios „naujųjų medijų“ rūšys apima ir naujas turinio valdomas laikmenas, pvz., blogus, vlogus ar podcast᾽us, kurie leidžia medijų gavėjams dalyvauti naujose medijų priemonėse; interaktyviosios medijų priemonės, kurios kuria konkrečias žmogaus ir kompiuterio sąveikas, pvz., dalyvavimas kompiuteriniuose žaidimuose arba virtualių padėjėjų ar kitų dirbtinio intelekto programų naudojimas mobiliuosiuose telefonuose; ir vadinamosios socialinės medijų priemonės, kurioms nėra svarbios personalijos, formuojant įvairias veiklas.

Aktualūs kultūros, tapatybės ir medijų tyrimai Lietuvoje susilaukia vis daugiau dėmesio. Per dvidešimtmetį įsigalėjusios naujosios medijos pakeitė komunikacinę erdvę, bendravimo tradicijas, etines nuostatas, kultūrinius prioritetus, paskatino tapatybės transformacijas ir iškėlė kritinio mąstymo, kaip esminės „dalyvaujamosios“ virtualiame pasaulyje grandies, būtinumą. Vaizduotės galia tapo prasminga nuostata, oponuojančia mechaninei virtualumo saviraiškai, multiplikavimuisi ir kūrybingumo metamorfozėms. Naracijos, kaip istorijų pasakojimo, menas peržengė tradicines ribas, papildė komunikacijos statusą ir kuria naujųjų medijų turinį virtualioje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Medijų ir informacijos raštingumo klausimai, aptariami kaip visuotinis edukacijos poreikis, formuoja komunikacijos, švietimo ir kultūros politiką.

Planuojamos sekcijos:

  • Medijų ir informacijos raštingumas(MIR) ir skaitmeninė humanistika
  • Nacionalumo svarba ir tapatybės dilemos
  • Naratyvumo horizontai
  • Intelektualumo krizė, vaizduotės atgimimas ir „naujosios medijos“
  • Dirbtinio intelekto proveržis 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti mokslininkai, tiriantys medijų raštingumo perspektyvas, naująsias technologijas ir komunikacijas, dirbtinio intelekto klausimus teisėje bei inovacijų kultūroje, dirbtinio intelekto naudojimą mene ir kūryboje.

LKTI organizacinis komitetas:

doc. dr. Naglis Kardelis, doc. dr. Rita Repšienė, dr. Aida Savicka, dr. Skaidra Trilupaitytė

Pranešimų temas ir tezes (iki 300 ž.) prašome siųsti iki lapkričio 20 d. el. pašto adresais: naglis.kardelis@gmail.comr.repsiene@gmail.comaida.savicka@gmail.coms.trilupaityte@gmail.com