Atgal

2019 m. kovo 15 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriuje:

1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 etatui;
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 0,75 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių Lietuvos dailės istorijos tyrimų bei taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“ uždaviniams.

Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje:

1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.

Reikalavimai: patirtis civilizacinės komparatyvistikos ir komparatyvistinių kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikė programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.-XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

1 mokslo darbuotojo – 1 etatui.

Reikalavimai: patirtis civilizacinės komparatyvistikos ir komparatyvistinių kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:

1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.-XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,75 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:

- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus vardu (atsidaro forma);
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas (atsidaro forma);
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:

- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel./faks. (8 5) 2751898, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2019-03-01

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus įsakymas 2019 m. sausio 18 d. Nr. V-3.

Konkursą įvykdyti iki 2019-03-15.