Atgal

2019 m. spalio 26 d.

2019 m. spalio 26 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia devynioliktą nacionalinę konferenciją

"RYTAI –VAKARAI: CIVILIZACINIO MĄSTYMO, POLITIKOS IR VAIZDUOTĖS AKTUALĖJIMAS“ 

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,

Nariai:
prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr.  Bronius Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, akad. prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė.

Už renginį atsakingas: 
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,    Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas.

Kontaktai : (370–5) 241 6644, mob.  8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė:
Inga Laužonytė, tel. 8 64542406, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2020-2021 metais.

P R O G R A M A

Spalio 26 d. (šeštadienis)

Rytinis posėdis. I sesija. 

Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Vytautas Rubavičius

 • 10:00-10:20 Rasius Makselis. Pasaulinės informacinės erdvės fragmentacija Walter’io Fisher’io „Naratyvinės paradigmos“ koncepcijos požiūriu
 • 10:20-10:40 Vytautas Rubavičius. Globalizacinė heterogenizacija: civilizacinės vaizduotės iškilimas Amazonijos liepsnų šviesoje
 • 10:40-11:00 Antanas Andrijauskas. Globalizacijos vyksmai: geopolitinių įtampų ir krizių stiprėjimas tarp dabartinių civilizacinių galios centrų
 • 11:00-11:20 Naglis Kardelis. Vakarų politinės sistemos krizė civilizacinių ir geopolitinių iššūkių akivaizdoje
 • 11:20–11:40 Konstantinas Andrijauskas. Fizinė infrastruktūra, politinė kontrolė ir pasipriešinimas 2019 metų Kinijoje
 • 11.40-12.00 Diskusijos
 • 12:00-12:20 Kavos pertrauka

II sesija.

Moderuoja prof. Romualdas Dulskis, dr. L. Poškaitė

 • 12:20-12:40 Augustinas Dainys. Trys kultūrinės įvairovės problemos sprendimai: transkultūralizmas, multikultūralizmas ir interkulūralizmas
 • 12:40-13:00 Romualdas Dulskis. Universaliosios konfucianizmo ir krikščionybės dimensijos
 • 13:00-13:20 Loreta Poškaitė. Ar humoras priartintų Kiniją prie Vakarų? Lin Yutang'o komparatyvizmas
 • 13:20-13:40 Andrius Kulikauskas. Dievo žodžio skaitymas ir rašymas: Biblijos laikų šiuolaikiškumas ir mūsų laikų biblijiškumas
 • 13:40–14:00 Tatjana Solomonik-Pankrašova. Teurgija senovės anglų „Boetijuje“ 
 • 14.00-14.20  Diskusijos
 • 14:20-15:00 Pietų pertrauka

Popietinis posėdis. III popietinė sesija

Moderuoja dr. Andrius Kulikauskas, Algimantas Litvinas

 • 15.00-15.20 Andrius Tamoševičius. Post – fenomenologinis tiesioginės patirties tyrimas techno-globalaus pasaulio akivaizdoje: komparatyvistinė perspektyva
 • 15.20-15.40 Algimantas Litvinas. Egiptietė El Saadawi apie vyrų ir moterų nelygybę pomirtiniame pasaulyje
 • 15.40-16.00 Inga Laužonytė. Metaforiškas Stasio Eidrigevičiaus japonizmo įtakotas dailės pasaulis
 • 16.00-16.20 Lina Gotautė. François Jullieno atskirties (pr. decoïncidence) – sąmoningumo, teikiančio laisvę ir egzistenciją, konceptas 
 • 16.20-16.40 Greta Suraučiūtė. Kompozicinių ir perspektyvinių sistemų formavimasis tradicinėje Kinijos peizažo estetikoje
 • 16.40-17.00  Diskusijos
 • 17.00-17.20  Kavos pertrauka

IV sesija.  

Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Antanas Stančius

 • 17.20-17.40 Antanas Stančius. Senovės Mesopotamijos sodų ir vandens estetikos įtaka kraštovaizdžio architektūrai
 • 17.40-18.00 Balys Astrauskas. Šiuolaikinė Kinijos prekariato (dagong) poezija iš komparatyvistinės perspektyvos
 • 18.00-18.20 Alma Laužonytė. Vaizduotės gamyba: Georgo Orwello politinių ir Algio Uždavinio filosofinių požiūrių sąsajos
 • 18.20-18.40 Valentinas Butanavičius. Žaidimas kaip laisvės išraiška civilizacijos sklaidos labirintuose
 • 18.40-19.00 Dovydas Skarolskis. Antireliginiai ir sekuliarizacijos atspindžiai juodajame metale

Programa >>> (PDF)

Programa >>> (DOC)