Atgal

2019 m. balandžio 16 d.

SKELBIAMAS MENOTYROS KRYPTIES DOKTORANTŪROS DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR VADOVŲ KONKURSAS 2019-ŲJŲ METŲ PRIĖMIMUI Į VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS, LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO IR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS MENOTYROS KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪRĄ

Menotyros krypties doktorantūros komitetas kviečia vadovus siūlyti 2019 m. konkursui disertacijų tematikų pavadinimus atsižvelgiant į bendras doktorantūros tematikų kryptis. Disertacijų tematikų pasiūlymai  Doktorantūros komitetui siunčiami el. paštu doktorantura@vda.lt nuo balandžio 16 d. iki balandžio 30 d. (lentelė  Nr. 1 ir priedas Nr. 1).
 Vadovų konkurse dalyvaujantys mokslininkai turi atitikti ne žemesnius, nei vyresniojo mokslo darbuotojo/docento kvalifikacinius reikalavimus. Mokslininkų, kurie nėra Doktorantūros komiteto nariai, prašome pateikti užpildytą lentelę Nr. 2.

Doktorantūros komiteto atrinktų daktaro disertacijų tematikų ir vadovų sąrašas Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos menotyros krypties mokslo doktorantūros reglamento numatyta tvarka bus skelbiamas VDA, LKTI ir LMTA internetinėse svetainėse ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 17 d.

 Lentelė Nr. 1 

I. Menotyros krypties doktorantūros tematikos kryptis

II. Disertacijos tematikos pavadinimas 2019 m. priėmimui.

 

III. Vadovas/ai

DAILĖTYRA

1. Baltijos regiono priešistorinė dailė Tematiką kuruoja:

Prof. dr. A. Butrimas

 

 

2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailė ir architektūra

Tematiką kuruoja

Dr. (hp) Rūta Janonienė

Vyresn. m. d. dr. Mindaugas Paknys

Vyresn. m. d. dr. Tojana Račiūnaitė

 

 

3. XIX a. – XX a. I pus. dailė ir architektūra

Tematiką kuruoja:

Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Vyriaus. m. d. dr. (hp) Rūta Janonienė

Vyriaus. m. d. dr. (hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė

 

 

4. XX a. II pus. – XXI a. dailės ir architektūros istorija ir teorija

Tematiką kuruoja:

Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Vyriaus. m. d. dr. (hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė

 

 

5. Dizainas ir taikomoji dailė

Tematiką kuruoja:

Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

 

6. Dailėtyros šaltiniai, kultūros teorijos ir kultūros politika

Tematiką kuruoja:

Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Doc. dr. Giedrė Mickūnaitė

Vyresn. m. d. dr. Tojana Račiūnaitė

 

 

MUZIKOLOGIJA

1. XVII-XIX a. Lietuvos muzikos kultūros istorija

Tematiką kuruoja:

Doc. dr. Laima Budzinauskienė,

Dr. vyriaus. m. d. Vyda Bakutytė Jauniškienė

 

 

2. XX a. II p.– XXI a. muzikos kultūros istorija ir teorija

Tematiką kuruoja:

Prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė,

Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė,

Prof. dr. Danutė Petrauskaitė,

Doc. dr. Judita Žukienė,

Doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli

 

 

3. Muzikologijos teorija ir istorija

Tematiką kuruoja:

Prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė,

Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė ,

Doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli,

Doc. dr. Laima Budzinauskienė

 

 

 Lentelė Nr. 2 

Vadovo/konsultanto vardas, pavardė

 

 

 

Mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas

 

 

Darbovietė, pareigos

 

 

Mokslinės veiklos (mokslinių publikacijų, dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, konferencijose, mokslo ekspertinės veiklos ir kt.) per paskutinius penkerius metus aprašymas:

 

 

 

 

 

Penkių svarbiausių mokslo darbų, susijusių su siūloma doktorantūros tematika, sąrašas: